top of page

Systemisch Werk

| Familieopstelling |

Tijdens de familieopstelling krijg je de mogelijkheid om inzicht te krijgen in saboterende patronen en pijn die je onbewust meedraagt uit je familiesysteem en hoe deze zich uiten in je eigen leven. Je wordt begeleid om terug in je eigen kracht te kunnen staan en emotionele bagage die je onbewust door hebt gekregen te helen om zo in diepe verbinding met jezelf te komen staan.

De familieopstelling wordt begeleidt door Danny Valkenaers en Jolien Nackaerts. Danny Valkenaers is een professionele opsteller die verscheidene jaren opleidingen heeft gevolgd bij o.a. het Bert Hellinger Instituut, Hylke Bonnema, Bibi Schreuder,… Jolien is de bezielster van “The Woom” en is gepassioneerd door het creëren van een veilige omgeving waarin mensen zich gedragen voelen om diepe processen en transformatie te doorgaan.

Ik krijg vaak de vraag: Wat is een familieopstelling eigenlijk? 

Hoe frustrerend het ook mag klinken, maar een familieopstelling moet je eerst ervaren hebben om echt te kunnen vatten waarover het gaat. Uit ervaring kunnen we zeggen dat het proces eigenlijk reeds begint vanaf we een datum vastleggen. Als jij voelt dat die uitnodiging iets in jezelf doet bewegen, je gaat bijvoorbeeld al wat meer opzoekwerk doen of er met andere mensen over praten, dan kan het wel eens betekenen dat jij iets te leren hebt tijdens deze familieopstelling.

Opstellingswerk kan op verschillende manieren gebeuren, maar wij gaan meestal op deze manier te werk:

De familieopstelling zal in groepsverband gebeuren. Allereerst zal Jolien via een begeleide meditatie ervoor zorgen dat je kan landen, jezelf kan opladen en de connectie met je lichaam kan versterken. Tijdens deze begeleiding zal er een veilige omgeving worden gecreëerd waarin de opstelling zal kunnen plaatsvinden.  

Nadien zal er iemand uit de groep worden uitgenodigd die een vraag heeft of een thema waarrond hij/zij/hen wilt werken. Deze persoon wordt dan de vraagsteller. Danny zal eerst starten met een kort voorgesprek om het thema helder te maken.

Daarna kiest de vraagsteller uit de groep, plaatsvervangers voor zichzelf en zijn/haar/diens familie. Deze plaatsvervangers worden representanten genoemd. De vraagsteller gaat de representanten intuïtief in de ruimte plaatsen. Naarmate deze representanten hun gevoelens ten opzichte van elkaar uiten en kenbaar maken komt er inzicht in achterliggende dynamieken en knelpunten.

Wil je meer info


 

Neem even contact op via

+32 479 800 543

infothewoom@gmail.com

Tarief

Familieopstelling in groep (5u)                         €70

people standing on shore during golden hour_edited.jpg

TEstimonials

Het is niet gemakkelijk om te omschrijven wat een familieopstelling nu juist is. Het is zoiets waarvan je zegt: je moet het ervaren hebben om te weten wat het met je doet en jouw omgeving.

 

Via een concrete vraagstelling over iets wat speelt in jouw leven, geef je vorm aan de familieopstelling. Het is een mooi inzichtelijk proces waarin je door Jolien en Danny begeleid wordt.

 

Hetgene ik mocht ervaren tijdens mijn familieopstelling was intens en heeft zich ook achteraf nog in mijn leven verder gezet. De zelfmoordgedachten zijn verdwenen en de band met mijn zus is er nu één van gelijkwaardigheid.

 

Met veel dankbaarheid kan ik zeggen dat er hiermee familietrauma geheeld is.

 

- Karen

bottom of page